Klikk & hentTax Free & MeLive shoppingLive kjøpshjelpInspirasjon & guider

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Kvote & hjelp

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Vilkår for medlemskap Tax Free & Me

Sist oppdatert 29. juni 2021

1. Hva er Tax Free & Me?

Tax Free & Me er vårt fordelsprogram til deg som kunde hos Travel Retail Norway AS, Heinemann SE & Co. KG eller våre samarbeidspartnere. Som medlem vil du få tilbud om velkomstrabatt, kampanjepriser med rabatter, spesielle servicetilbud, deltagelse i trekninger eller tilsvarende fordeler, og/eller programmets lojalitetspoeng som vi kaller «Collect Me». Tax Free & Me er det norske navnet på Gebr. Heinemanns internasjonale lojalitetsprogram kalt Heinemann & Me. Vi forklarer deg mer om dette under punkt 4.

Kontaktdetaljer:

Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Koreastraße 3, 20457 Hamburg, HRA 15017, VAT ID no: DE118908680, Tyskland («Gebr. Heinemann»)

Travel Retail Norway AS, org no 887 209 812MVA, Postboks 223 2061 Gardermoen, Norge («TRN»)

2. Hvem gjør hva i Tax Free & Me?

Tax Free & Me er eid av Gebr. Heinemann. Gebr. Heinemann er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som innsamles og behandles som ledd i Tax Free & Me-programmet, mens TRN er databehandler. Det vil si at TRN behandler dine personopplysninger på vegne av Gebr. Heinemann.

3. Vilkår og bruk av Tax Free & Me

Når du melder deg inn i Tax Free & Me godtar du også kommunikasjon på e-post eller via andre elektroniske kommunikasjonsmetoder. Dette er fordi kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med Tax Free & Me.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev eller kommunikasjon, kan du allikevel når som helst melde deg av ved å:

- redigere samtykke til dialog i Min Side på tax-free.no

- klikke på «Avmeld nyhetsbrev» – koblingen i bunnteksten i alle våre nyhetsbrev

- sende en e-post til kundeservice@tax-free.no

Selv om du velger å ikke motta markedsføring, vil vi fremdeles kunne sende deg informasjon av betydning for medlemskapet (som f.eks. endringer i medlemsvilkår) så lenge du er medlem.

Når du har registrert deg for medlemskap i Tax Free & Me vil du motta en e-post med medlemsnummeret ditt og en lenke slik at du kan identifiserer deg elektronisk (en kode til en wallet-løsning på din mobiltelefon).

Når du vil bruke en rabatt, gave, kampanje eller annet som følger av ditt Tax Free & Me-medlemskap gjør du det ved å identifisere deg i kassen med registrert mobilnummer, wallet for scanning eller medlemsnummer. Hvis du har tilknyttet et betalingskort til ditt medlemskap, vil vi automatisk gi deg poeng på dine kjøp når du bruker dette ved betaling.

4. Dine fordeler som medlem i Tax Free & Me

4.1 Velkomstfordel i Tax Free & Me

Når du har registrert deg i Tax Free & Me-programmet får du en velkomstrabatt. Denne kan du bruke ved ditt første kjøp som medlem, eller du kan spare på den opptil ett år etter registrering. Rabatten kan benyttes i alle våre butikker. Se oversikt over våre butikker her: Våre butikker

Velkomstrabatten besluttes av TRN etter de til enhver tid gjeldende satser og tilbud. Velkomstrabatten gjelder på varer til ordinær pris og vil ikke kunne brukes på produkter som allerede har redusert pris eller er rabattert i forbindelse med andre kampanjer og tilbud. Tax Free & Me-programmet kan heller ikke benyttes ved kjøp av alkohol- og tobakksprodukter. Merk også at din velkomstrabatt kan være begrenset til utvalgte flyplasser og land. Du vil alltid kunne finne oppdatert informasjon om rabattens størrelse og gjeldende begrensninger på nettsidene om lojalitet.

4.2 Bursdagsgave som medlem

Som Tax Free & Me-medlem vil vi gjerne gi deg en bursdagsgave i form av en verdikupong, gave eller tilsvarende. Du vil kun motta e-post med informasjon om gaven dersom du fortsatt godtar vår kommunikasjon på e-post.

Når du har fått bursdagsgaven på e-post kan du benytte den i alle våre butikker. Du må be kasserer i kassen om å aktivere bursdagsgaven etter at du har identifisert ditt Tax Free & Me-medlemskap. Hver bursdagsgave er gyldig i inntil 12 måneder.

Vilkårene for bursdagsgaver, derunder type gave, verdi og begrensninger, kan endres av Gebr. Heinemann eller TRN. Du vil bli informert om nye vilkår via e-post og/eller på taxfree.no.

4.3 Felles vilkår for alle medlemstilbud og fordeler

Når du handler hos oss vil du som Tax Free & Me-medlem kunne motta tilbud om rabatter, tids- eller stedsbegrensete kampanjer, spesielle servicetilbud, deltagelse i trekninger eller andre tilbud og fordeler. Forutsetning krever aktivt samtykke til nyhetsbrev. Tilbudene kan komme som direkte rabatt på inneværende kjøp, eller som rabatt på neste kjøp i en relevant butikk.

Til hvert tilbud, eller hver fordel, kan det være spesielle betingelser og vilkår. Eksempler på slike betingelser kan være krav om at du kjøper over en viss sum, at rabatten må brukes i et gitt tidsrom, eller at enkelte tilbud bare er tilgjengelige i utvalgte butikker. Merk at dine rabatter og tilbud er personlige og de kan derfor ikke overføres til andre.

Oversikt over dine tilbud og fordeler, samt våre vilkår finner du på taxfree.no.

5. Collect Me

Collect Me er navnet på Tax Free & Me-programmets medlemspoeng som registreres på dine kjøp. Det registreres poeng hver gang du kjøper varer i våre butikker. Du får poeng knyttet til en verditerskel; 1 poeng for 10 kroner, og når du har samlet opp en gitt mengde poeng mottar du en bonus som kan brukes som delbetaling på dine kjøp. Oppsamling av poeng gjelder ikke alkohol- og tobakksprodukter, pant, Apple-produkter, trykksaker, bøker og handleposer.

Det er også Gebr. Heinemann som bestemmer hvilke terskler som gir ett poeng og hvor mange poeng du må ha for å få en bonus. Dersom du har oppnådd nok poeng for å få en bonus, vil Gebr. Heinemann sende deg denne ved begynnelsen av hvert kalenderår.

Vær oppmerksom på at dine bonuser kan utløpe dersom de ikke brukes innen en gitt tid.

Ved å logge inn på Min Side kan du til enhver tid se dine oppsparte poeng.

6. Dine personopplysninger

For å administrere ditt medlemskap i Tax Free & Me er TRN avhengige av å samle inn og behandle noen av dine personopplysninger. TRN samler inn disse personopplysningene på vegne av Gebr. Heinemann. Du finner en forklaring av hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan de behandles på våre sider om personvern.

Ved å melde deg inn i Tax Free & Me samtykker du til denne innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger. Du skal være trygg på at alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og vår personvernerklæring.

7. Administrasjon av dine personopplysninger og samtykker

Du kan til enhver tid få oversikt over hvilke personopplysninger vi har registrert om deg når du logger inn på Min Side. Du kan også sende oss e-post.

Du kan også finne en oversikt over hvilke samtykker du har gitt oss og du kan administrere disse selv via Min Side. I tillegg kan du endre de fleste av dine personopplysninger med unntak av din fødselsdag. Har du skrevet inn feil fødselsdag ber vi deg ta kontakt på kundeservice@tax-free.no. Kundeservice kan også hjelpe til å endre eller slette lagrede opplysninger som du ikke kan gjøre selv på Min Side.

Dersom vi har lagret feil eller ukorrekt data om deg, på tross av våre rutiner for å sikre at data er nøyaktige, fullstendige og oppdatert, vil vi straks rette slike feil ved henvendelse. Se vår personvernerklæring.

Merk at noen opplysninger kreves for at du kan være medlem i Tax Free & Me og for at medlemskapet skal fungere som tiltenkt. Dette gjelder registrering av nødvendige opplysninger for å ha en profil, samt kjøpshistorikk som grunnlag for tilbud og poeng.

8. Ditt medlemskap er personlig

Ditt medlemskap i Tax Free & Me er personlig, og du kan ikke overdra det til andre eller la andre bruke det. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til dine innloggingsdetaljer. Vi anbefaler at du skrifter passord etter innlogging. Du må ikke dele ditt passord eller innloggingsdetaljer med andre. Hvis du har mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap må du ta kontakt med vår kundeservice.

9. Sikkerhet og hvem vi kan dele dine opplysninger med?

Din tillit er viktig for oss og vi har sikkerhetsmessige tiltak som sørger for at dine personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Av hensyn til sikkerhet, vil forespørsler om informasjon om medlemmer kun bli besvart hvis mottatt i skriftlig form.

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Dine personopplysninger oppbevares innen EU/EøS.

10. Oppsigelse av medlemskap i Tax Free & Me

Du kan enkelt si opp ditt medlemskap i Tax Free & Me via Min Side.

Når du velger å si opp ditt medlemskap vil vi slette alle opplysninger vi har samlet knyttet til deg. Dine opptjente poeng, bonuser, andre tilbud og fordeler bortfaller.

11. Force Majeure

Vi ønsker å ha deg som medlem i Tax Free & Me, men ved brudd på våre vilkår, eller misbruk av våre tjenester kan vi se oss nødt til å si opp ditt medlemskap. Dette har Gebr. Heinemann og TRN rett til dersom du misligholder vilkårene for medlemskapet, eller på annen måte misbruker våre tjenester. Oppsigelse kan skje umiddelbart der forholdets alvorlighet tilsier det, men vanligvis vil vi gi deg en frist. Gebr. Heinemann og TRN kan også avslutte ditt medlemskap på slutten av året dersom varsel om dette er sendt med 3 måneders frist.

12. Endringer i vilkårene

De til enhver tid gjeldende avtalevilkårene for ditt medlemskap i Tax Free & Me vil være tilgjengelig på våre nettsider www.taxfree.no.

Gebr. Heinemann eller TRN forbeholder seg retten å gjøre forbedringer og/eller endringer i Tax Free & Me-programmet og avtalevilkårene. Dette kan skyldes ønsker om å forbedre service, hindre misbruk eller for å være i tråd med gjeldende lovverk. Dette kan i ytterste konsekvens innebære avvikling av programmet. Alle endringer vil varsles deg som medlem via elektronisk kommunikasjon i god tid før endringene trer i kraft. Varsel om endringer vil også inneholde veiledning om medlemmers rettigheter til å protestere på endringer og konsekvenser ved ikke å godta endringer. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem kan du avslutte med øyeblikkelig virkning slik som beskrevet i punkt 10.

Dersom du ikke melder inn noen innvendinger mot varslete endringer innen 6 uker fra dato du mottar varsel eller benytter ditt medlemskap etter denne tidsperioden, vil endringer i vilkårene for medlemskap anses å ha blitt akseptert.

Ved endringer i vilkår som krever aktivt samtykke, og dersom du ikke ønsker å gi fornyet samtykke, forbeholder vi oss retten til å si opp ditt medlemskap med 3 måneders varsel.

13. Lovvalg og tvisteløsning

Som tidligere nevnt i punkt 2, er Tax Free & Me er eid av Gebr. Heinemann, og disse er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. De generelle vilkår for medlemskap, og alle rettigheter og forpliktelser mellom TRN/Gebr. Heinemann og medlemmer i forbindelse med Tax Free & Me-programmet er derfor underlagt lovverket til «Federal Republic of Germany». Lovbestemmelser som gjelder obligatorisk forbrukerbeskyttelse i Norge, forblir upåvirket.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på, eller er uenig i, og vi vil forsøke å løse eventuelle forhold ved minnelige løsninger. Skulle vi ikke klare å bli enige er det den domstol du har som verneting, som skal avgjøre saken, med mindre du godkjenner at Oslo tingrett er domstolen vi skal be løse saken.