Alle produkter

Alle kategorier

Populære kategorier

Inspirasjon & guider
Velg flyplass og butikk for din reise Velg butikk Velg butikk
Husk å velge riktig flyplass og butikk før du bestiller

– Vi må holde fast på dagens kurs

For at Travel Retail Norge skal vinne taxfree-kontrakten på Avinors flyplasser i 2022 må hele virksomheten trekke i samme retning. Derfor har de fagorganiserte ett tydelig budskap til ledelsen: – Hold dagens kurs og fortsett den gode dialogen med oss.

 

Clement Maurice Niamke er en durkdreven fagforeningsmann. I snaut 13 år har han vært aktiv i Junit-klubben på Oslo lufthavn. Det er nesten like lenge som TRN har hatt kontrakten for taxfree-salget. Niamke er full av lovord om hvordan dagens ledelse forholder seg til de fagorganiserte.

– Mye som gjenstår

– I løpet av min tid på OSL har jeg aldri opplevd en ledelse som samarbeider så godt og konstruktivt med de fagorganiserte som det dagens ledelse gjør. Jeg opplever at vi har en dialog som er fundert på respekt, tydelighet og inkludering, sier klubblederen.

En god dialog mellom arbeidsgiver og -taker er ifølge Niamke i stor grad tuftet på innhold og gjennomføring av planer. Samtidig mener han det er viktig at arbeidsgiver legger til rette for de ansatte og viser at man ønsker å spille på samme lag.

– I mange år manglet klubbene et eget kontor på OSL. Kort tid etter at dagens ledelse tiltrådte, var et slikt kontor på plass. Nå møter vi også administrerende direktør nærmest daglig i butikkene våre, og det føles naturlig for ansatte å slå av en prat. Dette er små eksempler som sier mye om hvordan samarbeidet mellom oss fungerer, sier Niamke.

Administrerende direktør Tore Hov i TRN setter pris på tilbakemelding fra kollegaen sin. Samtidig er han klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid før TRN er Norges beste arbeidsplass.

– Derfor må vi finne nye områder å samarbeide med fagforeningene og medarbeiderne om for å hele tiden forbedre oss. Nå jobber vi mye med å få vekk ufrivillig deltid, uten å ødelegge for alle som jobber deltid frivillig. Dette krever samarbeid i hele organisasjonen, sier Hov.

 

Kurs og kompetanseheving

Rozina Nazar er klubbleder for Handel og Kontor på Oslo lufthavn. Hun støtter kollegaens beskrivelse av samarbeidet med arbeidsgiver.

– Dagens ledelse har respekt for den norske modellen og partssamarbeidet. Gjennom faste bedrifts- og samarbeidsutvalg har vi etablert en solid plattform for å drøfte og gjennomføre tiltak i plenum. Personlig er jeg også veldig tilfreds med at ledelsen har et uttrykt ønske om å styrke de ansattes generelle kompetansenivå, sier Nazar, og forteller at det legges godt til rette for at fagorganiserte kan ta fagbrev innen service, blant annet gjennom stipendordninger.

Men med 63 nasjonaliteter blant TRNs ansatte gjør imidlertid språkutfordringer at ikke alle har tilstrekkelig begrepsapparat for å kunne ta fagbrevet.

– Derfor er det gledelig at ledelsen har initiert kurs som skal styrke ansattes norskkunnskaper. Kursene gjør det enklere for deltakerne å ta fagbrev, bygge CV og styrke egne muligheter, både i TRN og arbeidsmarkedet generelt, sier Nazar,

 

På samme lag

Linda Iversen Nordbeck, leder for Parats klubb på Oslo lufthavn, opplever en større interesse rundt fagforeningsarbeid hos sine medlemmer.

– Interessen tror jeg henger sammen med den gode og pågående dialogen som vi har med dagens ledelse. Når folk merker at de blir lyttet til, øker også engasjementet for arbeidsplassen, sier Iversen Nordbeck, og understreker viktigheten av å samarbeide godt sammen.

– Partene har samme felles utfordring: Å vinne kontrakten for taxfree-drift i 2022. Det blir en tøff konkurranse. Vi kan ikke rå over eksterne og konkurrerende krefter, men vi kan stå sammen og gjøre hverandre bedre. Det føles godt å vite at vi gjør nettopp det, sier Iversen Nordbeck.

 

Relaterte artikler