Klikk & hentTax Free & MeLive shoppingInspirasjon & guider

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Kvote & hjelp

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Om oss

Travel Retail Norway og taxfree står for det største enkeltbidraget til Avinor og norske flyplasser

Avinor har primært to inntektskilder: Avgifter fra flyselskapene som benytter Avinor sine tjenester og kommersiell virksomhet på flyplassene. De kommersielle inntektene har blitt en stadig viktigere inntektskilde, der inntektene fra TRN er det største enkeltbidraget.

I førti år, fram til 2004, var det SAS Trading som sto for salg av taxfree-varer ved norske flyplasser. I 2004 ble det utlyst en anbudskonkurranse. Fem tilbydere meldte seg. Avinor valgte å gå i forhandlinger med Travel Retail Norway fordi selskapet leverte det beste økonomiske resultatet og et konsept Avinor mente var attraktivt for norske passasjerer. Etter en avtalefornyelse i 2021, skal TRN drive taxfree-salg frem til ny anbudskonkurranse i 2027.

Hva er taxfree og Duty Free?

Taxfree og Duty Free er begreper som brukes om hverandre. Begge deler beskriver avgift- og momsfritt salg av varer. Hvilke varer som er lov å selge på taxfree på norske flyplasser, bestemmes av Tolldirektoratet. Varene som lovlig kan selges momsfritt (taxfree) på norske lufthavner er:

- Alkoholholdig drikk over 0,7 volumprosent

- Sigaretter i hele kartonger

- Andre tobakksvarer i originalpakninger

- Sjokolade- og sukkervarer

- Parfyme, kosmetikk og toalettartikler som hører under tolltariffens kapittel 33 og posisjon 34.01.

Kilde: http://www.toll.no/no/bedrift/transport-og-tollager/tollager/tollager—lover-og-regler/#53


Taxfree-ordningen er opprettet for handel på reiser mellom ulike land. Når man krysser en grense, bestemmer det landet man reiser til hvor mye varer man kan ta med, og hvor mye man eventuelt må betale for å føre inn mer enn det som inngår i kvoten. Det er normalt også tidskrav for utenlandsoppholdet. For å ta med taxfree-varer inn til Norge må man har vært ute av landet i minst 24 timer.

Taxfreehandel ved ankomst er en praktisk organisering av ordningen. Butikker ved ankomst gjør at den reisende slipper å ta med seg varene tur/retur Norge, med alt hva det innebærer av forenkling for den enkelte og besparelser for miljøet. Ankomstsalg gjør at salg av varer flyttes fra andre land og til Norge. Dette igjen medfører inntekter til fellesskapet og Avinor.

Rapporter

Travel Retail Norway utarbeider rapporter om driften vår som grunnlag for myndigheter og offentligheten til å drøfte taxfree i Norge.

Økonomiske konsekvenser dersom Vinmonopolet tar over taxfree

Betydningen av konkurranse om å drive duty-free-handel ved norske lufthavner

Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free

Travel Retail Norway som arbeidsgiver


Vi i Travel Retail Norway hadde ikke vært der vi var uten alle de dyktige menneskene som jobber hos oss. Vårt lag med medarbeidere er ofte det første folk møter på vei til jobb eller ferie, og det siste som møter dem før de skal hjem til hverdagen.


Travel Retail Norway har som ambisjon at våre ansatte skal gå på jobb hver dag og vite at de kommer til en arbeidsplass hvor det er godt å arbeide og godt å være ansatt.

For at dette skal være mulig, må vi i Travel Retail Norway både ta godt vare på laget vårt som helhet, samtidig som vi klarer å se hver enkeltspiller i hverdagen. Om noen ikke er fornøyde på jobb, er heller ikke vi fornøyde med jobben vi har gjort.


Som arbeidsgiver er det også viktig for oss at vi er en arbeidsplass for alle. Det betyr at vi har ansvar for å sørge for en mangfoldig arbeidsplass, hvor de ansatte føler seg godt ivaretatt - uavhengig av hvem de er når de ikke bærer uniformen vår. På arbeidsplassen er vi alle like mye verdt, uavhengig av hvem man er og hvilken stilling man har. Alle har sin rolle på laget, og vi er avhengige av lagets fulle bredde om vi skal være så gode som vi ønsker.

Som arbeidsgiver har Travel Retail Norway ansvar for noe mer enn bare bedriften. Vi skal ikke bare skal forplikte oss til å sørge for et ryddig arbeidsliv, med gode vilkår og betingelser innenfor rammen av trepartssamarbeidet. Vi skal også ta mål av oss å utvikle hver eneste ansatt til å nå et nivå både de og vi er fornøyde med. Ansatte hos oss skal oppleve en meningsfull arbeidshverdag, med mestring, utvikling og muligheter. Klarer vi ikke å få til dette sammen, får heller ikke kundene våre de kunnskapen, den servicen og de ferdighetene som er fundamentet i Travel Retail Norway. Den merkevaren vi skal være kjent for.

Kort fortalt er stolte av vårt lag og alle våre enkeltspillere, og vårt mål er at alle våre ansatte skal kunne gå på jobb og være like stolte av laget de er med på.

Om oss

Travel Retail Norway (TRN) er et norsk selskap, med norske og tyske eiere. Vi har drevet taxfree-butikker og Travel Value-butikker på Avinors største flyplasser siden 2005. I dag er vi til stede i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vår viktigste oppgave er å drive ansvarlig salg og god service til reisende på Avinors flyplasser og generere inntekter til Avinor og det norske samfunnet.