Klikk & hentTax Free & MeLive shoppingLive kjøpshjelpInspirasjon & guider

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Kvote & hjelp

Profil

0

Favoritter

Handlekurv

Bærekraft

Samfunnsansvar

Travel Retail Norway (TRN) har et tydelig samfunnsansvar. Vi skal utvikle og opprettholde en høy etisk standard, sikre ansvarlig salg og møte alle kunder med respekt. Tillit fra kunder, leverandører og myndigheter er en forutsetning for oss. Derfor samarbeider vi med både myndigheter og våre omgivelser for å hele tiden forbedre oss. En av våre viktigste oppgaver er å sørge for at mindreårige ikke får mulighet til å kjøpe alkohol eller tobakk. Derfor jobber vi utrettelig med alderskontroll. Du kan lese mer om dette, og vårt miljøarbeid nedenfor.

Streng alderskontroll

Ingen under rett alder skal få kjøpe alkohol eller tobakk i våre butikker. Derfor spør vi alle som er under 25 år om å vise legitimasjon, og ønsker at kundene våre viser legitimasjon uoppfordret. TRN gjennomfører regelmessige kontroller i alle butikker for å undersøke hvor gode de er til å spørre om legitimasjon. Testene utføres av tredjepart, Pegasus Kontroll AS. 

Hindre umiddelbart konsum


TRN har satt i verk en rekke tiltak for å ikke legge til rette for umiddelbart alkoholkonsum. Blant annet selger vi ikke avkjølt øl, det er ikke alkohol eller miniflasker i kassene og vi gir informasjon til de reisende om at varene ikke skal konsumeres mens man reiser. Vi trener i tillegg personalet vårt i å ikke selge de berusede personer og har lav terskel for å avvise kunder.

Tett samarbeid med myndighetene


TRN følger naturligvis alle norske lover og regler, på lik linje med andre norske butikker. I tillegg velger vi å legge til grunn en streng tolkning av norsk alkohollovgivning for hvordan vi eksponerer varene i butikk.
 

Salg av alkohol og tobakk rapporteres til Folkehelseinstituttet og offentliggjøres på deres nettsider. Vi samarbeider tett med Politiet og Toll- og avgiftsdirektoratet, for blant annet å stoppe kriminelle som reiser gjennom flyplassene.

Miljø

For oss i Travel Retail Norway starter bærekraftsarbeidet med å erkjenne at vi har et ansvar. Det betyr at vi også har ansvar for å iverksette tiltak som fører til reell endring.

Vi jobber systematisk med å virkeliggjøre vår visjon om «å være verdens mest ansvarlige taxfree til glede for reisende til og fra Norge». En forutsetning for å lykkes med denne visjonen er å ta vår påvirkning på klima og miljø, i tillegg til sosial bærekraft, på alvor. Vi konsentrerer vårt bærekraftsarbeid innenfor områder der vi har størst potensial til å gjøre en forskjell, og har satt oss klare mål for bærekraftsarbeidet.  

Samarbeid med Grønt Punkt Norge

Vi samarbeider med Grønt Punkt Norge, som er næringslivets redskap for å sikre gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt er en non-profit organisasjon, som tar ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall hjemme hos forbrukeren. I kraft av å være standardmedlem hos Grønt Punkt Norge, betaler TRN et vederlag til Grønt Punkt Norge for emballasjen de sender ut i det norske markedet. Dette bidrar til å finansiere innsamling og gjenvinning av emballasje i hele landet.

Årlig beregner vi hvor mye emballasje vi genererer gjennom vår virksomhet og rapporterer dette inn til Grønt Punkt Norge.

TRN jobber aktivt med ulike miljøtiltak blant annet innen transport og emballasje. Resirkulerte vinflasker kan for eksempel få nytt liv gjennom å brukes til noe nyttig, som å bygge rådhus.

Les mer på www.grontpunkt.no

Produkter med bærekraftsmerking

Vi har valgt å føre en egen kategori med produkter som har en tydelig bærekraftsprofil. Dette er produkter med anerkjente sertifiseringer som gjør det enklere for kunder å ta bevisste valg. Vi har også iverksatt en strategi for å øke andelen av bærekraftig alternativer. 

Vi fører en rekke ulike produkter som benytter ulike former for merking og begreper. Du kan lese mer om de vanligste produktbegrepene under «Om våre produkter».

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

TRN er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnordringen er et anerkjent verktøy for sertifisering og miljøledelse, som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For å bli sertifisert, må bedriften oppfylle krav til miljøvennlig drift. Hos oss er det spesielt innenfor innkjøp, HMS, arbeidsmiljø, transport, avfallshåndtering og energiforbruk at vi kan gjøre en forskjell. Vi har satt oss tydelige mål innenfor disse områdene, og jobber kontinuerlig for å optimalisere driften og bli mer miljøvennlige.

Å bli godkjent som Miljøfyrtårnbedrift er et kvalitetsstempel på at vi jobber godt og systematisk med å redusere effektene vår drift har på miljøet. Det er vi veldig stolte av. For oss har det vært en lærerik og spennende prosess, der vi i felleskap har jobbet for å bli en grønnere bedrift. Hele bedriften har med god lagånd og engasjement involvert seg for å se hvilke tiltak vi kan iverksette.

Vi jobber med avfallssortering, reduksjon av emballasje, og reduksjon i energiforbruket. Vi ser på hvordan vi kan bidra til å minske utslipp ved transport, og ikke minst hva vi som ansatte kan gjøre i hverdagen for å bidra til et bedre miljø.

Miljøfyrtårnordningen er et effektivt verktøy, som hjelper bedrifter til å skape en bærekraftig virksomhet. Målet med sertifiseringen er å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

EU har også anerkjent Miljøfyrtårn som den første nasjonale ordningen i Europa.

Les mer om Miljøfyrtårn her.

På vei mot null avfall

TRN har allerede iverksatt flere tiltak for å redusere avfall som en del av vår Miljøfyrtårnsertifisering. Vi har også flere planer for å redusere avfallsmengden ytterligere. Vi har klare rutiner for hvordan ulike typer avfall skal håndteres, og vi jobber systematisk med å redusere behovet for å kaste varer som har gått ut på dato. I perioder veier vi også alt avfall for å måle hvordan vi utvikler oss.

Vårt mål er null avfall. Det skal nås gjennom å ikke kaste noe, eller sikre at alt vi bruker kan bli brukt på nytt.

Rapportering

TRN har rapportert sine klimagassutslipp siden 2018, og fra rapporteringsåret 2021 rapporterer vi i tråd med Global Reporting Initiative (GRI).

For å identifisere selskapets viktigste bærekraftstemaer, gjennomførte vi i 2019 en vesentlighetsanalyse. Bærekraftsstrategien og –rapporten vår er basert på resultatene fra denne undersøkelsen.

I arbeidet med bærekraftstrategien har TRN identifisert seks områder, som legger føringer for våre bærekraftstiltak både på flyplassene og i verdikjeden:

  1. Transport og logistikk: Redusere klimaavtrykket i egen virksomhet
  2. Produkter: Redusere det miljømessige fotavtrykket til våre produkter
  3. Emballasje og avfall: Redusert forbruk, øke gjenbruk og resirkulering
  4. Sosial bærekraft: Mangfold og mangfoldsledelse
  5. Helse: Ansvarlig varehandel
  6. Aktsomhetsvurderinger av forsyningskjeden

Travel Retail Norway og åpenhet i våre leverandørkjeder

Travel Retail Norway er en del av den internasjonale Gebr. Heinemann-familien, som har virksomhet i mer enn 50 land. Det medfører et ansvar for å sikre åpenhet og etterrettelighet i måten vi driver på. Vi jobber systematisk med å sørge for at alle våre internasjonale leverandører lever opp til de samme standardene for menneskerettigheter som vi forlanger fra selskaper her hjemme i Norge.

TRNs etiske retningslinjer finner du her. Lenke inn her.

I tillegg er TRN tilknyttet Gebr. Heinemanns Code of Ethics. Vi arbeider nå med å få på plass datasystemer, som skal sikre enda bedre rutiner for aktsomhetsvurderinger (due diligence), i tråd med den norske åpenhetsloven som trer i kraft i 2022. Ønsker du å lese mer om hvordan Gebr. Heinemann gjennomfører aktsomhetsvurderinger, finner du deres årsrapport for 2021 her.

Årsrapport (lenke)

Bærekraftsrapport for 2021 vil snart være tilgjengelig her: (lenke)

Aktivitets- og redegjørelsesplikt: (lenke til vedlagt rapport)