Alle produkter

Alle kategorier

Populære kategorier

Inspirasjon & guider
Velg flyplass og butikk for din reise Velg butikk Velg butikk
Husk å velge riktig flyplass og butikk før du bestiller

Om oss

Travel Retail Norway (TRN) er et norsk selskap, med norske og tyske eiere. Vi har drevet taxfreebutikker og Travel Value-butikker ved Avinor sine største flyplasser siden 2005. I dag er vi tilstede i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Vår viktigste oppgave er å drive ansvarlig salg og god service til reisende på Avinor sine flyplasser og å skape inntekter for Avinor og det norske samfunnet.

TRN har:

 • Betalt 18,6 milliarder til Avinor siden 2005
 • Kommer til å betale om lag 28 milliarder i inneværende kontraktsperiode frem til 2023
 • Betaler om lag 50 prosent av omsetningen i leie til Avinor
 • 1300+ ansatte

Travel Retail Norway og taxfree står for det største enkeltbidraget til Avinor og norske flyplasser

Avinor har primært to inntektskilder: Avgifter fra flyselskapene som benytter Avinor sine tjenester og kommersiell virksomhet på flyplassene. De kommersielle inntektene har blitt en stadig viktigere inntektskilde, der inntektene fra TRN er det største enkeltbidraget.

I førti år, fram til 2004, var det SAS Trading som sto for salg av taxfree-varer ved norske flyplasser. I 2004 ble det utlyst en anbudskonkurranse. Fem tilbydere meldte seg. Avinor valgte å gå i forhandlinger med Travel Retail Norway fordi selskapet leverte det beste økonomiske resultatet og et konsept Avinor mente var attraktivt for norske passasjerer. Etter en avtalefornyelse i 2013, skal TRN drive taxfree-salg frem til ny anbudskonkurranse i 2022.

 

TRN_Avinor_Inntekter

Utvikling i TRNs bidrag- og andel av Avinors inntekter

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OMBV 7,1 10 13 14 14 15 17 19 22 24 24
Andel 14% 18% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 22% 26% 26%

Hva er taxfree og Duty Free?

Taxfree og Duty Free er begreper som brukes om hverandre. Begge deler beskriver avgift- og momsfritt salg av varer. Hvilke varer som er lov å selge på taxfree på norske flyplasser, bestemmes av Tolldirektoratet. Varene som lovlig kan selges momsfritt (taxfree) på norske lufthavner er:

 • Alkoholholdig drikk over 0,7 volumprosent
 • Sigaretter i hele kartonger
 • Andre tobakkvarer i originalpakninger
 • Sjokolade- og sukkervarer
 • Parfyme, kosmetikk og toalettartikler som hører under tolltariffens kapittel 33 og posisjon 34.01.

Kilde: http://www.toll.no/no/bedrift/transport-og-tollager/tollager/tollager—lover-og-regler/#53

Taxfree-ordningen er opprettet for handel på reiser mellom ulike land. Når man krysser en grense, bestemmer det landet man reiser til hvor mye varer man kan ta med, og hvor mye man eventuelt må betale for å føre inn mer enn det som inngår i kvoten. Det er normalt også tidskrav for utenlandsoppholdet. For å ta med taxfree-varer inn til Norge må man har vært ute av landet i minst 24 timer.

Taxfreehandel ved ankomst er en praktisk organisering av ordningen. Butikker ved ankomst gjør at den reisende slipper å ta med seg varene tur/retur Norge, med alt hva det innebærer av forenkling for den enkelte og besparelser for miljøet. Ankomstsalg gjør at salg av varer flyttes fra andre land og til Norge. Dette igjen medfører inntekter til fellesskapet og Avinor.

Rapporter

Travel Retail Norway utarbeider rapporter om driften vår som grunnlag for myndigheter og offentligheten til å drøfte taxfree i Norge.

Økonomiske konsekvenser dersom Vinmonopolet tar over taxfree

Betydningen av konkurranse om å drive duty-free-handel ved norske lufthavner

Etterspørselsvirkninger av å avvikle duty-free

Salgsmix ved taxfree-butikkene

 • Øl

  2%
 • Parfyme

  28%
 • Sukker

  13%
 • Tobakk

  21%
 • Sprit

  15%
 • Vin

  21%